O kancelarii

Jestem tu dla Ciebie

Adwokat Anna Sacharz- Czarnocka swoich Klientów reprezentuję w sprawach:

Długoletnia praktyka zawodowa

Adwokat Anna Sacharz – Czarnocka jestem członkiem Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej od 2002 roku oraz członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach. Jestem również Przewodniczącą Komisji Praw Człowieka, Edukacji Prawnej i działalności pro bono działającej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Kielcach. Od 20 lat reprezentuję swoich klientów przed sądami powszechnymi w sprawach rozwodowych, podziału majątku wspólnego stron, alimentacyjnych, w sprawach kontaktów między rodzicami i dziećmi, władzy rodzicielskiej i szeroko pojętych sprawach rodzinnych oraz w innych sprawach cywilnych, w tym odszkodowawczych.
Prowadzę również sprawy karne, gdzie występuję zarówno jako obrońca, jak i pełnomocnik pokrzywdzonych, w charakterze oskarżyciela posiłkowego czy prywatnego, a także mam bogate doświadczenie jako kurator pokrzywdzonych małoletnich dzieci.

Sprawy rodzinne

Kancelaria prowadzi bardzo dużo spraw rodzinnych dotyczących zarówno relacji pomiędzy małżonkami, jak i rodzicami i dziećmi.
W tym zakresie mieszczą się sprawy rozwodowe, oraz sprawy związane z podziałem majątku wspólnego. Bardzo częstymi sprawami w tej kategorii są sprawy alimentacyjne, sprawy  dotyczące uregulowania kontaktów rodziców żyjących w rozłączeniu z ich wspólnymi dziećmi oraz egzekucja tych kontaktów w sytuacji, gdy jedna ze stron nie wykonuje postanowień  Sądu. Należy podkreślić, że wielokrotnie dotyczy to sytuacji, gdy rodzice mieszkają w innych krajach, a stosunki między nimi są mocno konfliktowe. Kancelaria uczestniczy wówczas w postępowaniach mediacyjnych, starając się łagodzić konflikt poprzez osiągnięcie satysfakcjonującego obie strony kompromisu.

Sprawy cywilne

Kancelaria prowadzi sprawy o charakterze cywilnym przed sądami powszechnymi, zlecane zarówno przez osoby fizyczne , jak i podmioty gospodarcze. Jest to bardzo szeroka kategoria spraw, gdzie mieszczą się też sprawy z zakresu prawa rzeczowego, spadkowego, prawa pracy i odszkodowań. Dla przykładu można wymienić tu: sprawy dotyczące problemów własnościowych i w tym zakresie mamy do czynienia ze sprawami o zniesienie współwłasności nieruchomości, o nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie itp.. Sprawy cywilne obejmują też problematykę ustanawiania służebności gruntowych, takich jak służebność drogi koniecznej, czy służebność przesyłu.

Częstymi sprawami z tej kategorii prowadzonymi przez Kancelarię są również sprawy dotyczące rozliczeń miedzy stronami , czyli sprawy o zapłatę, o zwrot bezpodstawnego wzbogacenia. Bardzo dużą kategorię spraw prowadzonych przez Kancelarię stanowią sprawy dotyczące roszczeń osób poszkodowanych w wypadkach wszelkiego rodzaju, w tym drogowych. Roszczenia stron dotyczą tutaj zadośćuczynienie po śmierci bliskiej osoby, a także związanych z uszczerbkiem na zdrowiu osoby poszkodowanej w zdarzeniu, roszczeń rentowych, odszkodowań. Każdorazowo Kancelaria podchodzi do problemu Klienta indywidualnie, z dużym zaangażowaniem i poszanowanie zasad etyki zawodowej oraz zwykłej ludzkiej empatii.

Sprawy karne

Kancelaria prowadzi sprawy karne, które w praktyce mają bardzo różnorodny aspekt. W ramach 20 letniej praktyki sprawy te dotyczyły zarówno drobnych przestępstw, jak i zbrodni. Klienci oskarżani w sprawach karnych mogą liczyć na kompleksową obsługę ze strony kancelarii, bowiem niejednokrotnie sprawy karne z udziałem klienta generują sprawy cywilne o charakterze rodzinnym i majątkowym.

Dużą kategorię spraw stanowią sprawy dotyczące osób biorących udział w wypadkach  drogowych i innych zdarzeniach komunikacyjnych. Kancelaria świadczy usługi zarówno dla osób będących sprawcami zdarzenia, jak i poszkodowanych w jego wyniku, występujących w postępowaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego lub prywatnego. W tej kategorii znajdują się również sprawy toczące się przed Sądami Penitencjarnymi, dotyczące osób skazanych, w przedmiocie wniosków o warunkowe przedterminowe zwolnienie z reszty kary, czy o przerwę w odbywaniu kary.

Porady prawne przez internet

Kancelaria udziela również porad prawnych online. Aby dowiedzieć się więcej skontaktuj się ze mną telefonicznie lub mailowo.

Jak pracuję?

Kroki, które podejmuję przy każdej sprawie

Nadrzędnym celem Kancelarii jest świadczenie rzetelnej, profesjonalnej i wszechstronnej pomocy prawnej, opartej na długoletnim doświadczeniu, dogłębnej wiedzy, gwarancji dochowania tajemnicy zawodowej i poszanowaniu obowiązujących zasad etyki i godności wykonywania zawodu.
Kancelaria realizuje pomoc prawną na rzecz szerokiego kręgu klientów – zarówno osób fizycznych jak i podmiotów gospodarczych.

01

Otrzymanie sprawy

lecenie sprawy przez Klienta następuję w formie bezpośredniej, na spotkaniu w Kancelarii, ale również drogą mailową, a niekiedy wyjątkowo w formie telefonicznej.

02

Analiza oraz plan działania

Analiza sprawy i możliwości dotyczące jej prowadzenia oceniane są n pierwszym spotkaniu z Klientem. W sprawach o skomplikowanym stanie faktycznym lub prawnym analiza może potrwać do kilku dni. Wówczas Kancelaria sama kontaktuje się z Klientem, aby przedstawić plan działania w sprawie.

03

Zbieranie materiałów

Zasadą w Kancelarii jest , że to Klient dostarcza materiały do sprawy. W niektórych sytuacjach, gdy uzyskanie informacji przerasta możliwości Klienta, Kancelaria udziela pomocy w tym zakresie.

04

Wygrana sprawa

Kancelaria prowadzi postępowanie od wszczęcia postępowania do wydania prawomocnego orzeczenia mając na względzie interes Klienta i jego zadowolenie. Sukces Klienta jest sukcesem Kancelarii.

Kancelaria Adwokacka

ul. Warszawskiej 25a/5
25-512 Kielce

oraz filia w Końskich 26-200, na ulicy Łaziennej 13 pok.13