Prawo karne

Sprawy karne w Kielcach

Mam 20-letnie doświadczenie jako adwokat do spraw karnych w Kielcach i całej Polsce. Prawo karne to szeroka kategoria, podejmuję się prowadzenia różnego rodzaju spraw, zarówno w przypadku drobnych przestępstw, jak i zbrodni. Sprawy karne często pociągają za sobą sprawy cywilne, dlatego w Kancelarii zapewniam moim Klientom kompleksową pomoc prawną.

Jakie sprawy karne prowadzę?

Reprezentuję przed Sądem osoby oskarżone w sprawach karnych w Kielcach i całej Polsce. Oprócz tego, prowadzę sprawy przed sądami penitencjarnymi. Moimi Klientami są osoby skazane, które ubiegają się o przedterminowe zwolnienie warunkowe lub przerwę w odbywaniu kary.

Zajmuję się również sprawami związanymi z wypadkami drogowymi i innymi zdarzeniami komunikacyjnymi. Reprezentuję sprawców zdarzeń, aby osiągnąć możliwie korzystny wyrok Sądu z poszanowaniem zasad etyki i godności zawodu adwokata. Występuję również po stronie osób poszkodowanych: mam doświadczenie w pełnieniu roli oskarżyciela prywatnego i posiłkowego. Dodatkowo reprezentuję poszkodowanych małoletnich w sprawach cywilnych i karnych.

Nadrzędnym celem Kancelarii jest świadczenie rzetelnej, profesjonalnej i wszechstronnej pomocy prawnej. Potrzebujesz porady prawnej? Skontaktuj się z Kancelarią.

Jak przebiega sprawa karna?

Sprawy karne rozpoczynają się od postępowania przygotowawczego. Pierwszym etapem jest złożenie zawiadomienia o przestępstwie lub otrzymanie przez organy ścigania informacji o popełnieniu czynu zabronionego. Policja ustala, czy czyn zabroniony został popełniony oraz zbiera informacje na temat potencjalnego sprawcy. Kolejnym etapem jest wydanie postanowienia o przedstawieniu osobie podejrzanej zarzutów i jej przesłuchanie, a następnie skierowanie ewentualnego aktu oskarżenia do sądu.

Prawo karne

Jako adwokat prawa karnego, w Kielcach i całej Polsce pomagam osobom oskarżonym, zarówno o drobne przestępstwa, jak i poważne zbrodnie. Moim zadaniem jest obrona Klienta przed Sądem oraz uzyskanie uniewinnienia lub możliwie najniższego, określonego kodeksem karnym, wymiaru kary. Sprawa kończy się ogłoszeniem wyroku.

Adwokaci prawa karnego na każdym etapie postępowania działają na korzyść osoby oskarżonej. Jako adwokat, ustalam linię obrony, składam wnioski dowodowe oraz czynnie uczestniczę w procesie. Jeżeli orzeczenie Sądu jest niekorzystne dla Klienta, sporządzam apelację lub zażalenie, przedstawiane w sądzie II instancji.

+48 600 230 131​

Zadzwoń i umów się na konsultację

Prawo karne wykonawcze

Prowadząc sprawy karne w świętokrzyskim i całej Polsce, zawsze kieruję się dobrem Klienta – jego sukces jest moim sukcesem. Po uprawomocnieniu wyroku, podlega on niezwłocznemu wykonaniu. Pomagam również osobom skazanym, które reprezentuję przed sądami penitencjarnymi.

Porady prawne przez internet

Kancelaria udziela również porad prawnych online. Aby dowiedzieć się więcej skontaktuj się ze mną telefonicznie lub mailowo.