Prawo rodzinne

Sprawy rodzinne w Kielcach

Prawo rodzinne reguluje kwestie, które wiążą się z silnymi emocjami. Sytuacje, takie jak rozwód, ustalanie władzy rodzicielskiej czy wysokości alimentów, są stresujące dla dziecka i rodziców. Prowadzę sprawy rodzinne w świętokrzyskim i całej Polsce – pomagam uzyskać jak najkorzystniejsze dla Klienta postanowienie Sądu. Zgodnie z etyką zawodu adwokata spraw rodzinnych kieruję się przede wszystkim dobrem dziecka. Zajmuję się również reprezentowaniem poszkodowanych małoletnich przed Sądem, zarówno w sprawach cywilnych, jak i karnych.

Jakie sprawy rodzinne prowadzę?

Zajmuję się sprawami z zakresu prawa rodzinnego w Kielcach i całej Polsce. Reprezentuję moich Klientów w sprawach:
Reprezentuję Klientów przed sądami powszechnymi na terenie całej Polski, ale najczęściej prowadzę sprawy rodzinne w świętokrzyskim.

Sprawy rozwodowe w świętokrzyskim

Sprawy rozwodowe są jednymi z najpowszechniejszych spraw rodzinnych w Kielcach i całej Polsce. Pomagam moim Klientom zapanować nad emocjami i w możliwie spokojny oraz korzystny dla siebie sposób zakończyć małżeństwo. Sporządzam pozew o rozwód oraz planuję strategię. Bardzo ważna jest dla mnie szczerość: im lepiej znam prawdziwe powody rozpadu małżeństwa Klienta, tym prościej jest mi poprowadzić sprawę rozwodową. Jako adwokat jestem objęta tajemnicą zawodową co do powierzonych mi wiadomości.

Prowadzę rozwody w Kielcach i całej Polsce: zarówno bez, jak i z orzekaniem o winie. Sprawy rozwodowe bez orzekania o winie są szybsze i mniej stresujące. Pomagam jednak również Klientom, którzy chcą udowodnić małżonkowi jego winę np. z powodu zdrady lub przemocy. Zajmuję się też sprawami, w których druga strona wymaga orzeczenia o winie.

Najlepiej od razu zgłosić się po porady rozwodowe do adwokata rodzinnego. Nawet dobrze przygotowanym osobom zdarza się nieodpowiednio przedstawić sprawę przed Sądem z powodu stresu lub nieznajomości zasad postępowania cywilnego. Lepiej skorzystać z pomocy profesjonalistów.

Podział majątku małżonków

Z rozwodem wiąże się też konieczność uregulowania spraw finansowych. Po uzyskaniu rozwodu, prowadzę dla moich Klientów również sprawy o sądowy podział majątku.

Ustalenie władzy rodzicielskiej

Jedną z podstawowych zasad prawa rodzinnego jest dobro dziecka. Zajmuję się więc również prowadzeniem spraw o ustalenie władzy rodzicielskiej w Kielcach i na terenie całej Polski. Są to kwestie ograniczenia lub zawieszenia praw rodzicielskich oraz wydawania zarządzeń opiekuńczych (np. nadzór kuratora sądowego, umieszczenie w rodzinie zastępczej).

Sprawy o alimenty w Kielcach

Jako adwokat, reprezentuję Klientów również w sprawach o alimenty. Ich wysokość jest zależna nie tylko od możliwości zarobkowych osoby zobowiązanej, ale też usprawiedliwionych potrzeb osoby uprawnionej. Prowadzę sprawy o:

Jako adwokat do spraw rodzinnych w Kielcach i całej Polsce pomagam Klientom w przejściu przez trudne chwile. Zaplanuję strategię i poprowadzę sprawę, aby znacznie zwiększyć szanse na korzystne dla Klienta orzeczenie Sądu.

Nadrzędnym celem Kancelarii jest świadczenie rzetelnej, profesjonalnej i wszechstronnej pomocy prawnej.

Porady prawne przez internet

Kancelaria udziela również porad prawnych online. Aby dowiedzieć się więcej skontaktuj się ze mną telefonicznie lub mailowo.